9000 Варна, ул. Хан Омуртаг 2
office@transstroy-varna.bg +359 52 680 111

Укрепване брега на р. Дунав при зона II, Горни и Долни Цибър, км 713 - км 722

Договор № BG 98.10-07.II.01
Проектът предвижда изграждане на благоукрепителни съоръжения (каменнонасипни диги и буни) на брега на река Дунав  на две площадки - източно и западно от устието на река Цибрица. Основните видове строителни конструкции които се изпълняват са:
- каменнонасипни крайбрежни диги тип А, тип В и тип С - приблизително 9 км;
- каменнонасипни наносозадържащи буни - 68 бр.