9000 Варна, ул. Хан Омуртаг 2
office@transstroy-varna.bg +359 52 680 111

Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническо ст-во и опазване на околната среда