9000 Варна, ул. Хан Омуртаг 2
office@transstroy-varna.bg +359 52 680 111
ПОВЕЧЕ ОТ 100 ГОДИНИ „ТРАНССТРОЙ ВAРНА” АД
 
е водещo дружество с опит в строителството на обекти от различен характер:
Строежи от 
- Високото строителство и прилежащата му инфраструктура
- Транспортната инфраструктура
- Енергийната инфраструктура
- Благоустройствената инфраструктура, 
- Хидротехническо строителство и опазване на околната среда

ТРАНССТРОЙ ВАРНА АД

За нас

Традиция, професионализъм, новаторство, компетентност, отговорност и толерантно партньорство. - това е „ТРАНССТРОЙ ВАРНА” Днес ние сме съвременна, динамична компания с ясна стратегия за развитие в бъдещето.

Повече
Политика на фирмата

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ НА ФИРМАТА. Да създадем качествен строителен продукт, който да удовлетвори изискванията на нашите клиенти; Да инвестираме в квалификацията и лоялността на нашите специалисти, защото те са бъдещето на компанията...

Повече
Дейности и ресурси

- Строителна дейност
- Лабораторна дейност
- Основно строително оборудване и помощни стопанства

Повече
113

ГОДИНИ ИСТОРИЯ
1243

ПРОЕКТИ
74

СЕРТИФИКАТА
2646

ПАРТНЬОРА

Новини

Всички строителни дейности по проект „Модернизация на железопътен участък Пазарджик - Стамболийски, част от Трансевропейската железопътна мрежа" са завършени
30 Юни 2017 г.

Модернизацията на железопътната отсечка Пазарджик - Стамболийски е извършена по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ТРАНСПОРТ" 2007-2013 през периода 2013г. - 2017г. с безвъзмездната финансова помощ от Кохезионния фонд на ЕС, национално съфинансиране и съфинансиране от ДП"НКЖИ".

Повече
«Трансстрой-Варна АД» успешно приключи изпълненито на строителните дейности на проект
19 Декември 2015 г.

«Трансстрой-Варна АД» успешно приключи изпълнениeто на строителните дейности на проекта: «Дълбоководно заустване на пречистени отпадъчни води от ПСОВ - Равда»" ​«

Повече
Екипите на Трансстрой-Варна АД работят активно
17 Април 2014 г.

Екипите на «Трансстрой-Варна АД» работят активно по изпълнение на строителните дейности на проекта: «Дълбоководно заустване на пречистени отпадъчни води от ПСОВ-Равда», който е част от инвестиционен проект «Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър-Слънчев бряг-Равда и селищата Ахелой и Каблешково»

Повече
Всички новини