9000 Варна, ул. Хан Омуртаг 2
office@transstroy-varna.bg +359 52 680 111

Основно строително оборудване и пом. стопанства

1. Строителна механизация
• Сондажни машини за вертикално и хоризонтално сондиране;
• Машини за сондажно-изливни пилоти;
• Машини за набивни пилоти;
• Багери – верижни и колесни;
• Булдозери;
• Челни товарачи машини;
• Вибрационни валяци;
• Мобилни и автокранове.

2. Товарни автомобили
• Самосвали;
• Влекачи;
• Автобетоносмесители
• Цистерни

3. Ж.П. Механизация
• Локомотиви;
• Планиращи машини;
• Пътеполагащи машини;
• Хопердозаторни вагони;
• „К” и „М” вагони.

4. Помощни стопанства
• Бетонови възли;
• Цех за металоконструкции;
• Цех за армировъчни заготовки;
• Цех за дърводелски изделия;
• Звеносборъчна база;
• Цех за бетонови и стоманобетонови изделия.