9000 Варна, ул. Хан Омуртаг 2
office@transstroy-varna.bg +359 52 680 111

История на фирмата

ТРАНССТРОЙ ВАРНА АД
е създадено през 1904г. като държавна строителна фирма за изграждане на транспортната инфраструктура на региона.
Първият обект, възложен на дружеството, е Пристанище Варна. Строителството започва с изграждането на вълнолома в периода 1904 - 1906 г., зад който впоследствие е построено самото варненско пристанище.
След това през годините следват изграждането на Варненска корабостроителница; участие в изграждането на жп.линията Варна - София; Кораборемонтният завод; сградата на Военно-морското училище.
След 1950 г. дружеството е изпълнявало обекти във всички видове транспортна инфраструктура:
 
Mорска - морска гара Варна; пристанище ТЕЦ Варна; пристанище Варна-Запад; фериботен комплекс Варна-Иличовск

Въздушна  - летище Варна

Железопътна  - удвоявяне и електрификация на ж. п. линия Варна - София и Варна - Карнобат

Aвтотранспортна  - автотранспортните предприятия във Варна и Провадия; противосвлачищна и ерозийна защита на бреговата ивица

До 1990 г. фирмата е построила обекти не само на територията на Република България, но и в чужбина:
  •  Йордания - пристанище Акаба; първокласни пътища
  •  Украйна - пристанище Рени
  •  Ирак - магистралата Багдат - Басра

След промените, настъпили през 1989 г., дружеството претърпя цялостна промяна. През 1992 г. предприятието е обособено като ЕООД със 100% държавно участие. През 1996 г. дружеството е преобразувано в акционерно дружество, а през 1997 г. приватизирано.
В годините след прехода дружеството е построило яхтените пристанища в к.к. "Св. Св. Константин и Елена" и в с.Св. Влас, извършило е укрепване на свлачищни зони по черноморската бреговата линия  - Несебър, Траката, Панорама, Писател, Каварна; защита от абразия и наводнения по поречието на р. Дунав - Видин, Долни Цибър и др.