9000 Варна, ул. Хан Омуртаг 2
office@transstroy-varna.bg +359 52 680 111

Подновяване на железния път и контактна мрежа в междугарието Гурково - Твърдица

02 Декември 2022 г.
"Трансстрой Варна" АД  е водещ партньор в ДЗЗД "Инжтрансстрой" - изпълнител по  договор  с предмет: "Подновяване на железния път и контактна мрежа  в междугарието Гурково - Твърдица с обща дължина 7845м по 3-та жп линия" с Възложител: Държавно предприятие Национална компания "Железопътна инфраструктура":