9000 Варна, ул. Хан Омуртаг 2
office@transstroy-varna.bg +359 52 680 111

Подновяване на железния път и контактна мрежа в междугарието Гурково - Твърдица с обща дължина 7845м по 3-та жп линия:

01 Декември 2022 г.
"Трансстрой Варна" АД, член на ДЗЗД "Инжтрансстрой" започва изпълнението по договор: "Подновяване на железния път и контактна мрежа  в междугарието Гурково - Твърдица с обща дължина 7845м по 3-та жп линия:"
Възложител: Държавно предприятие Национална компания "Железопътна инфраструктура"