9000 Варна, ул. Хан Омуртаг 2
office@transstroy-varna.bg +359 52 680 111

Пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Езерово“, с. Езерово, община Белослав, област Варна

18 Ноември 2019 г.
 
Пристанище  Езерево е е разположено в землището на с. Езерово върху имоти с идентификатори 27125.504.3, 27125.504.4, 27125.504.155, 27125.504.155 с обща площ 137`248 кв.м.
 
Пристанище „Езерово“ се разполага върху част от площадката на материално техническата база на „ТРАНССТРОЙ ВАРНА“ АД граници: 
* от север – на 50 m от жп линия София-Варна от km. 529+600 до km. 530+600; 
* от изток – устие на нов топъл канал на ТЕЦ „Варна“; 
* от запад – устие на съществуващ топъл канал на ТЕЦ „Варна“; 
* от юг – акватория на Варненското езеро 
 
Пристанище  Езерево  има връзка с 
- републиканската пътна мрежа чрез път преминаващ непосредствено до територията на пристанището, който има излаз на пътя Варна – Девня;
-  републиканската ж.п. мрежа чрез собствено отклонение свързващо го с гара Езерово на основната ж.п. линия София – Варна. 

Има излаз на Варненско – Белославското езеро с дължина на бъдещия кейов фронт от 250 м. и дълбочина в момента пред него приблизително 7 м, като е възможно удълбочаване до 11,5 м съобразено с дълбочината на плавателния канал;

Разположено е на приблизително на 6,50 м.м. от акваторията на Варненския залив.

В ПИ 27125.504.155 се предвижда обособяване на паркинг за леки автомобили с капацитет 47 места за паркиране и паркинг за товарни автомобили с капацитет 20 места за влекачи за 40 футови контейнери и аналогични и изграждане на нова ведомствена бензиностанция.

Цялата територия на пристанището е  с плътна настилка. На територията са разположени 5 сгради с масивна конструкция, които могат да се използват като покрити складове, както и сграда на локомотивно депо.Пристанището е захранено с електроенергия, водоповод, наличие на собствен водоизточник и изградена канализационна система
 
Предвижда се разширение на дейността с изграждане на кейова стена с дължина 230м, на която ще може да пристава определеният от навигационните условия на Канал № 1 максимален кораб - пълно водоизместване 50 000 тона, дедуейт 40 000 БРТ, максимална дължина 213 м, дължина между перпендикулярите 190 м, ширина по мидела 34 м, газене пълен 10,80 м
 
Капацитетни възможности на предвидените с открити и закрити складове и специализирани складови     съоръжения:
                                                              
Складово съоръжение Площ обем (кв. м./ м3   Вместимост 
(тона)  
Пропускателна способност  (т./год.) 
Открит склад за генерални и насипни товари   5`175 кв. м    22`397  408`747 
Открит склад за контейнери  20`000 кв.м 1`184 370`320 (30 860
TEU/год.)
Закрити складове за генерални и насипни товари 3`780 кв. м  8`505       206`955 
Закрити складове за насипни зърнени товари      2`268 кв. м 7`505        105`359 
Силозен склад за зърно            80`000 м3 60`000 1`095`000 
Резервоарен склад за битум  10`000 м3  12`000 175`200 
Общо      2 186 381
                       
Капацитетни възможности на предвидените с открити и закрити складове и специализирани складови     съоръжения:
 
Открит склад за генерални и насипни товари : 
Площ/обем (кв. м./ м3) 5`175 кв. м;
Вместимост (тона) 22`397 ;
Пропускателна способност (т./год.) 408`747 
 
Открит склад за контейнери 
Площ/обем (кв. м./ м3) 20`000 кв. м
Вместимост (тона) 1`184 
Пропускателна способност (т./год.) 370`320 (30 860 TEU/год.) 
 
Закрити складове за генерални и насипни товари Площ/обем (кв. м./ м3) 3`780 кв. м 
Вместимост (тона)8`505 
Пропускателна способност (т./год.) 206`955 
 
Закрити складове за насипни зърнени товари
Площ/обем (кв. м./ м3) 2`268 кв. м
 Вместимост тона)7`505 
Пропускателна способност (т./год.) 105`359 
 
Силозен склад за зърно
Площ/обем (кв. м./ м3) 80`000 м3 
Вместимост (тона)60`000 
Пропускателна способност (т./год.) 1`095`000 
 
Резервоарен склад за битум 
Площ/обем кв. м./ м3) 10`000 м3; 
Вместимост (тона) 12`000 ;
Пропускателна способност (т.