9000 Варна, ул. Хан Омуртаг 2
office@transstroy-varna.bg +359 52 680 111

ТРАНССТРОЙ – ВАРНА АД завърши в срок строително - монтажните работи

01 Юли 2010 г.
Строежът  представлява новоизградена челна анкерна стена от сдвоен метален шпунт тип „ЛАРСЕН” 607N , която се свързва посредством метални хоризонтални анкери  с тилова анкерна стена от метален шпунт  /стена „ЛАРСЕН” 606/, набита на разстояние 32 м от челния шпунт.
Новоизграденото съоръжение гарантира стабилизиране на кея и създаване на дълготрайни нормални експлоатационни условия.
Съоръжението е  уникално по своя характер, както за територията на република България така и в международен аспект