9000 Варна, ул. Хан Омуртаг 2
office@transstroy-varna.bg +359 52 680 111

«Трансстрой-Варна АД» успешно приключи изпълненито на строителните дейности на проект

19 Декември 2015 г.
«Трансстрой-Варна АД» успешно приключи  изпълненито на строителните дейности на проекта: «Дълбоководно заустване на пречистени отпадъчни води от ПСОВ - Равда»" 
Трансстрой – Варна»  АД през последното  десетилетие се утвърди като строител на обекти със същия специфично-технически  характер
  «Изграждане  на  подводен  високонапорен газопровод  на  газово  находище  «Галата» с  Възложител:„ Петреко” АД и «Дюкерно преминаване под дълбоководен плавателен Канал №2 между Варненското и Белославско езера, на 2бр.  Тръбопроводи Ф300ммПЕВП  за отпадни води от ПСОВ „Белослав” на южния бряг  до ПС на северния бряг» с Възложител:„ Община Белослав”