9000 Варна, ул. Хан Омуртаг 2
office@transstroy-varna.bg +359 52 680 111

Газопровод от находище Галата до Компресорна станция Провадия

Подобект 1) Подводен газопровод от находище Галата до ПК 0+00 - от точката на подводния газопровод при
дълбочина на водата 12,5m (КР 22,5) до ПК 0+00
Подобект 2) Газово находище Галата. Газопровод на сушата. Технологични съоръжения на брега. Компресорна станция
Подобект 3) Газово находище Галата. Газопровод на сушата. Газоизмерителна станция - Кривня