9000 Варна, ул. Хан Омуртаг 2
office@transstroy-varna.bg +359 52 680 111

Електрофикация жп линия Волуяк- Димитровград Юг

Обектът е с обща дължина 21 100м и включва подновяване и електрификация на ж.п. линия гара Волуяк - гара Калотина-Запад. Изпълнението на част "Електрификация" започна през месец април 2004г. и приключи месец декември 2004г.
Основните видове строително-монтажни работи, които бяха изпълнени са:
  - фундиране, доставка и монтаж на стоманобетонови стълбове - 375 броя и железорешетъчни стълбове-68 броя.
  - доставка и монтаж на меден контактен проводник 100 кв.мм. - 16 712 кг.
  - доставка и монтаж на меден контактен проводник 85 кв.м. - 2 608 кг.
  - доставка и монтаж на различни типове конзоли - 423 броя.
  - защита от тягов ток, диспечърски връзки, вътрешно-гарови връзки, магистрален кабел и др. работи от подобен вид.