9000 Варна, ул. Хан Омуртаг 2
office@transstroy-varna.bg +359 52 680 111

ЖП отсечка Стралджа - Церковски

Извършено е обновяване на ж.п.линията в участъка: гара Стралджа - гара Церковски, Път No.1 и No.2. 
Заготвен и монтиран е безнаставов железен път тип UIC-60 на стоманобетонови траверси с обща дължина 24 600м.
Направеното обновяване на железния път е във връзка с осигуряванеот на необходимите параметри за движение на влаковете със скорост 160км/ч.