9000 Варна, ул. Хан Омуртаг 2
office@transstroy-varna.bg +359 52 680 111

Защита на бреговете на р. Дунав при зона V, Бръшлян, км 449 - км 454

Договор № BG 98.10-07.V.01 Проектът третира пети участък за укрепване на Българския бряг на р. Дунав; Бръшлян от км 449 до км 454
Укрепителните съоръжения представляват надлъжно-брегови каменно-насипни дамби, които изолират и предпазват бреговия откос от речната ерозия. Дамбите са три типа. Тип А е двуслойна (ядро от взривена скална маса – ВСМ и бронировка на откоса от ломен камък 15 ÷ 100 кг с откос 1:1,5. Короната на дамбата се оформя като пътна връзка от трошен камък /0,20м/ за провеждания на експлоатационни наблюдения, поддръжка и ремонт. Тип В представлява еднослойна бронировка от камък 15 до 100 кг, положен върху пласт геотекстил. Тип С е аналогичен на тип А, но има допълнителна берма от камък 15-100 кг пред бронировката.