9000 Варна, ул. Хан Омуртаг 2
office@transstroy-varna.bg +359 52 680 111

Изграждане на канализационна мрежа и колекторна система към съществуващ ГПСОВ и водоснабдителна мрежа гр. Белослав