9000 Варна, ул. Хан Омуртаг 2
office@transstroy-varna.bg +359 52 680 111

Подновяване жп линии в отсечка Зимница-Стралджа

Железопътна отсечка Зимница-Стралджа по осма ж.п. линия (път 1 и път 2) от км 199+160 до км 205+584