9000 Варна, ул. Хан Омуртаг 2
office@transstroy-varna.bg +359 52 680 111

Реализация на първи етап от технически проект

Реализация на първи етап от технически проект за Рекултивация и закриване на южната част на депо за неопасни отпадъци - на "Топлофикация Русе" АД