9000 Варна, ул. Хан Омуртаг 2
office@transstroy-varna.bg +359 52 680 111

Ремонт на Летище Варна

Покривна конструкция на "Атриум" в съществуващия пътнически терминал 1, летище Варна. Реновиране на Терминал 2. Изграждане на нови покривни конструкции и промяна разпределение на същeствуващите зали за обработка на заминаващи пътници с цел повишаване на сигурността и броя обработени пътници.
Настоящия проект има за цел да промени предназначението на атриума от открито кафене в разширение на залата за заминаващи пътници и е част от вътрешна реконструкция на терминала за оптимизиране на функционирането му.
Проектът предвижда над площта на съществуващия атриум да се монтира покритие от панели тип “сандвич” с тегло до 12,0 кг/кв.м, които се носят от лека метална скара. За осигуряване на дневна светлина се предвижда остъкляване с отваряеми части за естествено проветрение.