9000 Варна, ул. Хан Омуртаг 2
office@transstroy-varna.bg +359 52 680 111

Укрепване железен път от км 109+000 до км 117+000 в междугарието Юнак-Величково по 3-та жп линия