9000 Варна, ул. Хан Омуртаг 2
office@transstroy-varna.bg +359 52 680 111

Укрепване на зона Писател

"Укрепване на свлачище сп. "Писател", път IV-90023 "Златни Пясъци-Варна" в рамките, на които ще се реализират следните съоръжения: ПИЛОТНА КОНСТРУКЦИЯ № 1; ШАХТА№ 1, 2 и 3; хоризонтални дренажни сондажи към шахтите и зауствания изтичалата на шахтите; подпорна стена; анкерни конструкции № 1 и 2; технологични пътища; контролно-измервателна система".
Обектът обхваща част от крайбрежния склон на КК "Чайка", включително трасето на път IV-90023 Варна - Златни Пясъци с дължина 280 м, в района на спирка "Писател". Районът попада в територия на древни, условно стабилизирани свлачища. Общата укрепителна схема на обекта предвижда изпълнение на съоръжения и мероприятия, които да гарантират безаварийна експлоатация на път IV-90023 Варна - Златни Пясъци. Проектът предвижда изпълнение на технологични пътища и работни площадки, Отводнителни мероприятия и Силови конструкции.
Технологични пътищаТе са с дължина 216,00 m, които са продължение на съществуващия път  между изградените хотели и работните площадки за анкерна конструкция-1 и анкерна конструкция-2.
Отводнителни мероприятия

 - Вертикална шахта-1 - с дълбочина 22 m и вътрешен диаметър 5,50 m, с изтичало с дължина 59 m и хоризонтални сондажни дренажи - 500 m.
 - Вертикална шахта-2 - с дълбочина 20 m и вътрешен диаметър 5,50 m, с изтичало с дължина 72,50 m и хоризонтални сондажни дренажи - 400 m.
 - Вертикална шахта-3 - с дълбочина 20 m и вътрешен диаметър 5,50 m, с изтичало с дължина 72,50 m и хоризонтални сондажни дренажи - 400 m.
 - Стоманобетова подпорна стена
 - височина 2,5 m
 - дължина 40 m
 - Анкерна конструкция-2 - с дължина 20,45 m

Силови конструкции- Пилотни конструкции - с дължина 270,00 m от сондажно изливни пилоти с диаметър 800 mm, обединени с ростверк
- Анкерна конструкция-1 - с дължина 88,10 m