9000 Варна, ул. Хан Омуртаг 2
office@transstroy-varna.bg +359 52 680 111

Укрепване на рейдова кула пристанище Варна

Проектът третира извършване на аварийни ремонтни дейности за благоукрепване и защита на фундаментите на Рейдова кула гр. Варна.
Предвижда се изграждане на вертикален тип укрепване с изнасяне на кордона на конструкцията с 5 метра в южна посока, полагане на едри бетонови тела наречени "Т-блокове", върху основа от взривена скална маса (ВСМ) и подблоковата заскалявка от камък 15-100 kg. След монтажа на всички тела се изпълнява задблокова заскалявка - насип от камък 5-15 kg, следва оформяне на връхната настилка.