9000 Варна, ул. Хан Омуртаг 2
office@transstroy-varna.bg +359 52 680 111

Укрепване на свлачище в местността Кипарис

Договор № BG 98.10-06.01
Укрепителната схема включва едно силово укрепително съоръжение (подпорна стена с височина 1,70 m и дължина 210 m и с височина 1,20 m и дължина 132,4 m) и отводнителни мероприятия – основно хоризонтални дрениращи сондажи с обща дължина 1 676м, изпълнени от 5 вертикални шахти, 2 от които съществуващи. Предвижда се също така изграждане на технологичен път с дължина 1158 m и рехабилитация на съществуващата крайбрежна дига.
Подпорната стена е разположена в тила на крайбрежната дига и е ъглова, стоманобетонна, с отводнителна канавка от страна на ската.
Вертикалните шахти са с дълбочина от 6 до 22 m, вътрешен диаметър 5,50 m и дебелина на стената средно 0,30 m.