9000 Варна, ул. Хан Омуртаг 2
office@transstroy-varna.bg +359 52 680 111

Укрепване на свлачище в местността Траката - гр. Варнa

Договор №. 98.10-10.01
Проектът се състои от укрепителна схема включваща едно силово укрепително съоръжение (пилотна конструкция) с дължина 280 m и отводнителни мероприятия – основно хоризонтални дрениращи сондажи, изпълнени от две площадки и 6 шахти.
Пилотната конструкция се състои от общо 170 сондажно-изливни стоманобетонови пилоти Ø800mm с дължина по 19 m и по 16 m (общо 3170 m). Главите на пилотите са обединени в ростверк с подпорна стена към пътя.
Вертикалните шахти са с дълбочина от 9 до 17 m, вътрешен диаметър 5,50 m и дебелина на стената средно 0,30 m. Хоризонталните дрениращи сондажи са с обща дължина 5710 m