9000 Варна, ул. Хан Омуртаг 2
office@transstroy-varna.bg +359 52 680 111

Укрепване на свлачище на сп. "Панорама" и път І-9- ПСОВ "Златни Пясъци"

Договор № BG 98.10-05.01

Укрепителната схема за обекта включва направата на следните съоръжения и мероприятия:
    - силови укрепителни съоръжения: три пилотни конструкции, три пилотно-анкерни конструкции и три анкерни конструкции с обща дължина 592м. Изпълнение на 229 броя пилоти Ø 600 (обща дължина – 2 811м) и 114 броя пилоти Ø 800 (обща дължина 2 186м), както и 209 броя анкери 60т и 31 броя анкери 80т.
    - отводнителни мероприятия: дренажи пред силовите укрепителни съоръжения, открити водоотвеждащи канавки, закрити водоотвеждащи канали, хоризонтални сондажни дренажи 3 бр по 100 м, 80м и 90м и 4 бр. по 50, 70 и 80м (обща дължина на ХСД – 1500м
    - вертикална планировка: включва откосиране и терасиране на терена между силовите конструкции в общ обем 16 524 м.
    - за реализацията на укрепителната схема се предвижда създаването на технологични пътища - 5 бр. с обща дължина 992 м, ширина 4 м, банкети – 2х1 м, с трошено-каменна настилка.