9000 Варна, ул. Хан Омуртаг 2
office@transstroy-varna.bg +359 52 680 111

Укрепване на свлачище на стадион в гр. Троян, Позиция 1

Укрепване на свлачище на стадион в гр. Троян, Позиция 1 от обществена поръчка с предмет "Превенция на риска, чрез изграждане и укрепване на свлачище на стадиона и срутище на "Римски път" в град Троян