9000 Варна, ул. Хан Омуртаг 2
office@transstroy-varna.bg +359 52 680 111

Укрепване на свлачище от км. 73+150 до км 73+220 и изграждане на дълбок дренаж от км. 72+950 до км 73+110 в участъка "Търнак - Аспарухово"