9000 Варна, ул. Хан Омуртаг 2
office@transstroy-varna.bg +359 52 680 111

Дейности и ресурси

Строителна дейност
- Строежи от транспортната инфраструктура.
- Строежи от високото строителство и прилежащата им инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения.
- Строежи от енергийната инфраструктура.
- Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда.
 
Централна Морска Строителна Лаборатория – акредитирана от ИА „Българска служба по акредитация” - Строителна механизация
- Товарни автомобили
- Ж.П. Механизация
- Помощни стопанства